คณาจารย์นิเทศ นำโดยหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2565 คณาจารย์นิเทศ นำโดยหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ ครูพี่เลี้ยง และคณะครูที่ให้โอกาศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2565 นี้ด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น