ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ในการ เข้ารับรางวัล THAI MASTER AWARD

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
รางวัล ด้านอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทย

ในการ เข้ารับรางวัล THAI MASTER AWARD เกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าดีเด่นและบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน รางวัล”เยาวชนและบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประธานในพิธี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์