ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

🎉🎉🎉

ขอแสดงความยินดี กับ

👩‍🏫 นางสาวภณิตา พร้อมวงศ์

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566

⭐ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

👩‍🏫 นางสาวเมริณทร์ สุดทองหลาง

นักศึกษาสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566

⭐ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3