คณะศึกษาศาสตร์

กิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”

อาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทย …

อาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก” Read More »

คณาจารย์นิเทศ นำโดยหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2565 คณาจารย์นิเทศ นำโดยหัวหน้า …

คณาจารย์นิเทศ นำโดยหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน Read More »

0 comments

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผ่านไปด้วยดี

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ …

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผ่านไปด้วยดี Read More »

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฎิบัติระหว่างเรียน

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาป …

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฎิบัติระหว่างเรียน Read More »

“ผลผลิตที่งดงามและเป็นความภาคภูมิใจของเรา” นางสาวอรัญญา เงินมูล

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรัญญา เงินมูลศ …

“ผลผลิตที่งดงามและเป็นความภาคภูมิใจของเรา” นางสาวอรัญญา เงินมูล Read More »

0 comments

หน่วยงานภายนอก