กิจกรรมนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”

คณะอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชา […]

คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปริญาเอก สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ดำ […]

โครงการสัมมนาหลังการฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2

วันที่ 3กันยายน 2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ […]

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ในการ เข้ารับรางวัล THAI MASTER AWARD

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ […]