ntcedu

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”

คณะอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชา […]

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปริญาเอก สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ดำ

คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปริญาเอก สาขาบริหารการศึกษา Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับ

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ในการ เข้ารับรางวัล THAI MASTER AWARD

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ในการ เข้ารับรางวัล THAI MASTER AWARD Read More »

โคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์นันทิกร อุดมศิลป์ นำนั

โคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ ออกบูธจัดกิจกรรมปั้นแป้งโดว์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลตากสิน จังหวัดตาก

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” คณะศึกษาศาสตร์ ออกบูธจัด

คณะศึกษาศาสตร์ ออกบูธจัดกิจกรรมปั้นแป้งโดว์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลตากสิน จังหวัดตาก Read More »

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฎิบัติระหว่างเรียน

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาป

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฎิบัติระหว่างเรียน Read More »