ข่าวสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”

คณะอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชา […]

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนองานวิจัยคัดสรร “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปริญาเอก สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ดำ

คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปริญาเอก สาขาบริหารการศึกษา Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับ

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ในการ เข้ารับรางวัล THAI MASTER AWARD

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิพร แซ่เฮ่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ในการ เข้ารับรางวัล THAI MASTER AWARD Read More »

โคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์นันทิกร อุดมศิลป์ นำนั

โคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 Read More »

“ผลผลิตที่งดงามและเป็นความภาคภูมิใจของเรา” นางสาวอรัญญา เงินมูล

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรัญญา เงินมูลศ

“ผลผลิตที่งดงามและเป็นความภาคภูมิใจของเรา” นางสาวอรัญญา เงินมูล Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ป.บัณฑิต ได้รับการรับรองหลักสูตรเรี

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพัชรา ดุสมศักดิ

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย Read More »