การปฐมนิเทศนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปี66

สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 1/2566 ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น