คณะศึกษาศาสตร์ ออกบูธจัดกิจกรรมปั้นแป้งโดว์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลตากสิน จังหวัดตาก

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

คณะศึกษาศาสตร์ ออกบูธจัดกิจกรรมปั้นแป้งโดว์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลตากสิน จังหวัดตาก

#คณะศึกษาศาสตร์

#ปฐมวัย#ประถมศึกษา

#NTC#NorthernNTC#วันเด็กแห่งชาติ